Välj kurs i vänster meny

 

Inlärningsprinciper

 

Vi använder principerna för markörträning i alla våra hundkurser, även i vardagsträningen.

 

Den vanligaste markören är klicker, men vi kan även ha ordmarkör (såsom yes, rätt, ja), klicka med munnen m m.  Markören berättar för hunden precist vad den gjorde rätt och att det kommer en belöning. Klickern används i inlärningsfasen, när vi formar fram det beteende vi önskar. När hunden kommit på vad vi vill att den skall göra, just i den specifika övningen, behövs inte klickern längre och vi kan markera med rösten eller bara belöna direkt. Vi kan också använda klickern efteråt där vi önskar förfina momentet. Det blir tydligare för hunden och vi blir mer precisa igen. 

 

Vi själva blir mer fokuserade på vad hunden gör och lär oss att läsa hunden och dess intentioner. Vi kan lätt lära hunden regler och gränser genom att belöna det vi önskar. Vi kan lära in avbrytare på ett positivt sätt. Det finns oändligt med övningar vi kan lära våra hundar. 

 

Vi hjälper er att sätta upp kriterierna, för vad ni kan belöna, och efter hand som ni blir säkrare så kommer ni kunna lättare göra era beslut. 

 

Det skall alltid vara kul att träna hund!

 

 

Här följer exempel på startinlärning av två övningar i vardagsträningen.

 

Exempel 1: Kontakt

Hunden är i störningsfri miljö, exempelvis inomhus.

a) Hunden tittar spontant åt vårt håll, vi markerar detta och belönar. Hunden ökar efterhand benägenheten att titta spontant på oss.

b) Hunden tar spontan kontakt, och bibehåller denna 1 sekund eller mer. Vi markerar för hunden tittar på oss 1 sekund och belönar.

c) Hunden tar spontan kontakt, och bibehåller denna 3 sekunder eller mer. Vi markerar när hunden tittar på oss 3 sekunder och belönar

d) Vi ökar successivt tiden som hunden skall kunna ha kontakt.

e) spännande fortsättning följer på kurs...

 

Exempel 2: Gå fint i koppel

a) Hunden är framför oss och tar spontan kontakt. Vi klickar och belönar.

b) Hunden är framför oss och tar spontan kontakt. Vi tar då tyst ett steg bakåt och klickar när hunden följer efter.

 c) Hunden är framför oss och tar spontan kontakt. Vi tar då tyst ett steg bakåt och när hunden följer efter tar vi ytterligare antal steg och klickar och belönar för att hunden följer med.

d) Vi ökar successivt längden hunden följer oss i baklängesgång med fokus. 

e) spännande fortsättning följer på kurs...

 

 

Kraven består i att gradvis göra övningarna svårare och träna i olika miljöer och situationer. 

 

 

Att komma ihåg

 

Timing - Hur precist belönar jag?

Kriterie - För vad skall jag belöna?

Frekvens - Hur ofta belönar jag?

Kvalité - Vilken belöning skall jag använda? 

Fundament - grunderna

 

KLIK

 

Kontakt

Lek

Initiativ

Kontroll

 

och

 

grundfärdigheter såsom sitt, ligg, stå, inkallning, gå i koppel, kontakt, target m m.